AKCE PRO SENIORY

Senioři jsou velkou a především stále se zvětšující skupinou občanů obce. Uvědomili jsme si, že v Lelekovicích chyběly jakékoliv aktivity určené pro tuto věkovou skupinu obyvatel, a tak jsme se rozhodli se na seniory zaměřit.
Jde totiž o nesmírně houževnaté a pozitivně smýšlející lidi, každý společný výlet nás nabíjí energií pro plánování dalších akcí.


PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

S finančním přispěním obce jsme uspořádali už tři předvánoční setkání pro seniory při hudbě a s malým občerstvením. První rok zahrál pan učitel Vydra se svými žáky, druhý rok Jirka Helán a vloni v novém sálku nad samoobsluhou cimbálovka CK Šmytec pana Brabence. 


ZÁJEZDY ZA POZNÁNÍM

Jednou ročně v květnu vyrážíme se seniory do vzdálenějšího okolí na celodenní poznávací zájezd. Obec objednává a platí autobus. 

Už jsme se podívali do Lednice na zámek, Janův hrad a kostel v Hustopečích, v roce 2017 jsme zavítali do kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zámku Žďár nad Sázavou,  Santiniho kostela ve Zvoli, kláštera Cisterciaček v Předklášteří a v letošním roce jsme navštívili sklárnu Huť Jakub v Tasicích, rozhlednu v Sedleci a objevovali krásy Kutné Hory.


VÝLETY PO OKOLÍ

Dobu mezi velkými výlety za poznáním vyplňujeme výlety kratšími, dostupnými městskou hromadnou dopravou. Máme za sebou významné brněnské vily - Tugendhat, Stiassni a Jurkovičovu, v červnu jsme navštívili poslední - Löw Beerovu.


PŘEDNÁŠKY

Přednášky původně určené pro všechny obyvatele se postupně změnily na přednášky pro seniory, kteří nám pomáhají s hledáním témat, která by je mohla zajímat. Zatím se uskutečnila přednáška o zdravé stravě, máme nachystány další.