INFORMOVÁNí OBYVATEL

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

Po volbách v roce 2014 byla zastupitelstvem vybrána firma, která vytvořila obci nové webové stránky. Spolupracovali jsme na jejich tvorbě, v současné době je spolu se zaměstnankyněmi obce spravuje členka informační komise, Jarmila Gladišová, vkládá novinky a upravuje. Věříme, že na nich naleznete vše potřebné, o dění v obci, o lékařích a službách, také o investičních akcích chystaných, právě probíhajících i dokončených. Jsou zde umístěny také všechny dokumenty obce, zápisy z jednání zastupitelstva, územní plán a obecně závazné vyhlášky.

www.lelekovice.cz


ZPRAVODAJ

V současné době je zpravodaj graficky zpracováván externě. Obsah zpravodaje zpracovává předsedkyně informační komise, Jarmila Gladišová.  INFORMAČNÍ EMAILY, ROZHLAS A SMS

Obec zajišťuje, aby každý, kdo se zajímá o dění v obci, měl možnost být aktuálně informován. Na webových stránkách obce se lze zaregistrovat k odběru novinek emailem. Pokud člověk počítačům neholduje, stále funguje rozhlas, o jehož rekonstrukci se právě jedná, a nebo se může zaregistrovat k odběru novinek SMS zprávami. Dostane se k němu každé hlášení rozhlasu. 

Dále je možno se zaregistrovat k odběru SMS zpráv, které informují o urgentních situacích, poruchách dodávek energií a vody, neočekávaných nebo plánovaných.