INFORMOVÁNí OBYVATEL

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
V roce 2015 byly uvedeny do provozu nové stánky obce. O šest let později byla s firmou Galileo, která stránky spravuje naplánována jejich modernizace. Nové rozložení stránek a komunikaci měla z větší části na starosti Jarmila Gladišová. Stránky v roce 2021 získaly první místo v soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky obcí Jihomoravského kraje. V roce 2022 pak získaly místo druhé. Věříme, že na nich naleznete vše potřebné, o dění v obci, o lékařích a službách, také o investičních akcích chystaných, právě probíhajících i dokončených. Jsou zde umístěny také všechny dokumenty obce, zápisy z jednání zastupitelstva, územní plán a obecně závazné vyhlášky.
www.lelekovice.cz 

ZPRAVODAJ OBCE
V současné době je zpravodaj graficky zpracováván externě. Obsah zpravodaje zpracovává předsedkyně informační komise, Jarmila Gladišová. V roce 2021 proběhla změna ve formátu a grafickém zpracování.
Zpravodaj obce Lelekovice