KRÁSNĚJŠÍ LELEKOVICE

Komise pro obec krásnější, ve které pracují kandidátky našeho sdružení Zdenka Kratochvílová, Zuzka Hrubá a Jarmila Gladišová, vytipovávala místa pro zkrášlení, upozorňovala na nedostatky či nutnost oprav a údržby. 

I když je pořád co zlepšovat, pravidelným plánováním úkolů pro čtyři zaměstnance obce pak bylo dosaženo podstatného zlepšení v sekání, čištění a úklidu obce. 


STAV PŘED VOLBAMI V ROCE 2014