KRÁSNĚJŠÍ LELEKOVICE

Komise pro obec krásnější, ve které pracují kandidátky našeho sdružení Zdenka Kratochvílová, Zuzka Hrubá a Jarmila Gladišová, vytipovávala místa pro zkrášlení, upozorňovala na nedostatky či nutnost oprav a údržby. Spoluorganizovala celostátní akci Ukliďme Česko. Obec navýšila počet zaměstnanců údržby z jednoho na tři.
Byla zakoupena sekačka s příslušenstvím a malotraktor s vlečkou, čistícím kartáčem a radlicí. Sníh je odklízen určitě lépe než v minulosti.

Po obci je osazeno k dnešnímu dni asi patnáct odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy, které jsou pravidelně doplňovány. Je vedena osvěta ve zpravodaji, aby si lidé po svých psích mazlících uklízeli. 

Bylo vysazeno přes třicet stromů, osazeny záhony před samoobsluhou.

Jsou umývány zastávky, sečena tráva, natírány lavičky, zametána náves, okolí samoobsluhy a další. Nic z toho by samozřejmě nebylo možné bez dobré vůle zastupitelstva a starosty.

I když je pořád co zlepšovat, pravidelným plánováním úkolů pro tři zaměstnance obce pak bylo dosaženo podstatného zlepšení v sekání, čištění a úklidu obce.  


STAV PŘED VOLBAMI V ROCE 2014