FINANCOVÁNÍ KAMPANĚ 2018

Veškeré předvolební aktivity Krásných Lelekovic jsou financovány z rodinných rozpočtů kandidátů. V rámci šetření jsme se rozhodli pro nízkonákladovou kampaň. Do schránek dostanete pouze jeden letáček, v září uspořádáme setkání s voliči. Znovu při dobré kávě a domácím moučníku :-)


Krásné Lelekovice 2018
Z minulého období 1197
Příspěvky kandidátů 9500
Celkem příjmy 10697
Výdaje doména na 2 roky 948
služby webu na 1 rok 1499
3 obaly na papíry 50,7
7 obaly na papíry 118,3
toner čb 309
toner barevný 268
letáky 1 5500
Celkem výdaje 8693