KANDIDÁTI 2022

Jarmila GLADIŠOVÁ
51 let, čtyři děti. Občankou Lelekovic od roku 2007. V roce 2014 spoluzaložila Krásné Lelekovice.
Vystudovala Fakultu stavební a Fakultu podnikatelskou na VUT Brno. Svůj čas dělí mezi rodinu a obec.

Jako zastupitelka pomáhá s plánováním práce zaměstnancům údržby obce, sestavuje a kontroluje zpravodaj a podílí se na informovanosti občanů přes web obce, který v roce 2021 vyhrál krajské kolo soutěže o nejlepší weby obcí Zlatý erb, v roce 2022 pak obsadil 2. místo. Je také členkou stavební komise.

Spoluorganizuje zájezdy pro seniory, předvánoční setkání seniorů, rozsvícení vánočního stromu, přednášky pro veřejnost.

V dalším volebním období by nadále ráda působila v oblasti zkrášlování obce, informovanosti obyvatel, v přípravě společenských a při plánování investičních akcí.


Martin PROCHÁZKA
49 let. Občanem Lelekovic od roku 1973.
Absolvent SOU elektrotechnického, v obci žije od svého narození. 

Jako člen zastupitelstva působí ve sportovní komisi a podílí se na výrobě obecního zpravodaje.

Je členem výkonného výboru fotbalového oddílu AC Lelekovice, kde v minulosti působil jako trenér mládeže, v současné době má v oddíle na starosti marketing a organizaci akcí spojených s činností klubu.

V zimních měsících se společně s několika dalšími nadšenci už téměř 30 let stará o provoz kluziště na Poňavě.

V dalším volebním období by rád navázal na svoji dlouholetou práci v oblasti sportu a sportovního vyžití mládeže v Lelekovicích.


Zdenka KRATOCHVÍLOVÁ
58 let, dvě děti. Občankou Lelekovic od roku 2007. Spoluzakladatelka Krásných Lelekovic. Pracuje v MŠ jako učitelka. Svůj čas dělí mezi rodinu, zaměstnání a obci.

Jako zastupitelka pomáhá s plánováním zkrášlování obce, pracuje v kulturní a školní komisi. Spoluorganizuje zájezdy pro seniory, předvánoční setkání seniorů, rozsvícení vánočního stromu, přednášky pro veřejnost.

V dalším volebním období by nadále ráda působila v oblasti zkrášlování obce, v přípravě společenských akcí pro veřejnost a seniory.


Martin HUŠKA
61 let, dvě děti. Občan Lelekovic od roku 1961.
Vystudoval Střední odborné učiliště Zbrojovka Brno - obor mechanik OVS. Svůj čas dělí mezi rodinu, obec a AC LELEKOVICE.

Jako zastupitel je předsedou kontrolního výboru.

Současně je předsedou AC Lelekovice, ve kterém se společně s výborem AC snaží rozvíjet sportovní aktivity dětí a dospělých v kopané a organizovat společenské akce v areálu Miloše Kunzfelda.

V dalším volebním období by se rád jako zastupitel zapojil aktivně do rozvoje obce.


Filip OSPALÝ
46 let, dvě děti. Občanem Lelekovic od roku 2006.
Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu MU v Brně. Pracuje jako ekonom pro brněnskou firmu.

Založil sportovní seriál pro děti Sportuj s VITARem, do kterého jsou zařazeny závody v běhu, letním biatlonu, duatlonu a cyklistice na území naší obce. Letos se uskutečnil již 4. ročník tohoto seriálu.

V minulém volebním období byl jako člen obecního zastupitelstva členem finančního výboru.


Lýdie ŠTEFANOVÁ

37 let, jedno dítě, občanem Lelekovic od roku 2012.
Vystudovala vyšší odbornou školu, pracuje jako dentální hygienistka a ve svém volném čase se věnuje rodině.

Je členkou kulturní komise.

Ráda by v dalším volebním období pokračovala ve spoluúčasti na kulturních akcích obce.


Jan SKULA

76 let, dvě děti, sedm vnoučat. Občanem Lelekovic od roku 2010.
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu na tehdejší univerzitě UJEP v Brně, obor matematika. Absolvoval v r. 1968. Po ukončení studia až do odchodu do důchodu pracoval v oboru informačních technologií. Nyní se věnuje především vnoučatům.

Jako člen sdružení Krásné Lelekovice se snaží pomáhat všude, kde je to zapotřebí. V dalším volebním období by, vzhledem ke svému věku, rád vypomáhal především ve zpříjemňování života seniorů.

Petr OŠMERA
46 let, občanem Lelekovic od roku 1977.
Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně

Členem zastupitelstva obce je od roku 2014, v letech 2014 - 2018 byl předsedou finančního výboru, od roku 2018 působí na obci ve funkci místostarosty.

Je členem AC Lelekovice, z.s. - oddílu kopané, kde vedle členství ve výboru působí jako oddílový rozhodčí a pomáhá s trénováním mládeže. Dále je členem výboru Sokola Lelekovice a členem SDH Lelekovice, kde působí i v zásahové jednotce.
Taktéž se již více než čtvrt století podílí na pořádání místních Václavských hodů.

V následujícím volebním období by se chtěl podílet na tvorbě obecních rozpočtů, plánování investičních akcí obce a na rozvoji spolkového života v obci.


Petr STEJSKAL
27 let, občanem Lelekovic od roku 1995.
Rodák z Lelekovic, který se aktivně zajímá o celkové dění v obci.

Jako předseda spolku KuLe – Kultura Lelekovice organizuje akce Leletní noc a Václavské hody, podílí se na dalších společenských událostech. Je také členem kulturní a informační komise a pravidelně navštěvuje veřejná zasedání zastupitelstva.

Jeho cílem je stávající akce rozšířit, například o letní kino, a zlepšovat tak v obci propojení moderních a tradičních hodnot. Hodlá se i nadále věnovat Lelekovicím za účelem zkvalitnění podmínek pro život občanů.


Pavel PETR
48 let, dvě děti. Občanem Lelekovic od roku 2013. Vystudoval Vojenskou Akademii Brno - obor dopravní a manipulační technika. Svůj čas dělí mezi rodinu, práci a koníčky, mezi něž patří i trénování místních mladých hasičů.

25 let pracuje v Brně ve strojírenské firmě vyrábějící parní turbíny. Ve firmě začínal jako konstruktér, poté se stal manažerem a postupně se propracoval na pozici Obchodního ředitele servisního centra.

Od roku 2015 je aktivně zapojen do místního sboru dobrovolných hasičů, kde se věnuje trénování hasičské mládeže. Od roku 2020 se stal členem výboru SDH kde pomáhám s organizací činnosti sboru.

Do zastupitelstva kanduje poprvé.

V naší obci se toho děje mnoho, nabízí svou pomocnou ruku k dílu. V práci zajišťuje organizaci velkých projektů, proto může být nápomocen jak s nápady, s přípravou ale i kontrolou investičních akcí a nejen těch.

Celý život se věnuje sportu, chce pomáhat s organizací či koordinací sportovních akcí. Se sportem jde ruku v ruce často i společenská část akcí, ani tato oblast mu není cizí. 


Zuzana HRUBÁ
48 let, dvě děti. V Lelekovicích od roku 1998.
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako molekulární biolog v brněnské Dětské nemocnici.

Jako členka komise pro krásnější obec pomáhá s organizací akcí především pro seniory.

V dalším volebním období by se i nadále ráda účastnila přípravy společenských akcí a aktivit směřujících ke zkrášlení naší obce.


Martin JELÍNEK
53 let, tři děti. Občanem Lelekovic od roku 1969.
Vystudoval SPŠ stavební v Brně obor vodohospodářství. Pracuje 33 let jako stavební technik. Svůj volný čas věnuje rodině a rekreačnímu sportu.

Je aktivním členem výkonného výboru místního spolku AC Lelekovice, oddíl kopané. Aktivně se zapojuje do výchovy našich budoucích fotbalových nadějí tím, že již pátou sezónu trénuje dětské kategorie. Je také členem stavební komise.

V dalším volebním období by rád vypomáhal ve zkrášlování obce a hlavně v rozvíjení a podpoře sportu v naší obci u dětí a mládeže.


Hana KOMÁRKOVÁ
Narodila se v roce 1971 v Ostravě, vystudovala VUT Brno, Fakultu stavební. Pracuje jako provozní ředitelka v investiční společnosti. V Lelekovicích žije se svým manželem a dvěma dětmi od roku 2010.

Jako členka Sdružení Krásné Lelekovice, ale také jako občan Lelekovic se chce spolupodílet na aktivitách a činnostech, které bude Sdružení nadále vyvíjet k tomu, aby naše obec byla krásna, čistá, poklidná a příjemná k životu, aby občané byli informováni o dění v obci, aby měli zájem se na zvelebování obce spolupodílet a aby kvalita života seniorů v obci i v budoucnu stále rostla.

V minulém volebním období pracovala jako členka finančního výboru obce.