CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?

21.09.2022

Zastupitelstvo, které vzejde z letošních komunálních voleb, bude muset při své činnosti vycházet ze schválených dokumentů - Strategie rozvoje obce, Strategie odpadového hospodářství a dalších. Dle těchto schválených dokumentů tedy obec postaví nejen ekodvůr a vyhlídku na Pasekách, které se začnou budovat již během několika týdnů, ale i zrekonstruuje obecní úřad, opraví další místní komunikace či postaví multifunkční hřiště na Poňavě.

Ač se to nezdá, i nás "mladší" ročníky zajímá, kde jednou spočineme, a proto se zaměříme na opravu hřbitovní zdi a obnovu a úpravu lelekovického hřbitova.

Kromě těchto již definovaných úkolů se chceme spolupodílet na zpracování podrobného krizového plánu pro případ tzv. blackoutu, který nás dříve či později může postihnout a je nutné na něj být připraven, stejně jako na přívalové deště, pandemie, havárie vodovodu apod.

Jako Krásné Lelekovice chceme pro naše spoluobčany i návštěvníky naší krásné obce zajistit vytvoření, obnovení a sjednocení značení stezek a vycházkových tras v obci a okolí, informačních tabulí se všemi zajímavostmi, trasami a odkazy na web.

Naší prioritou po celé volební období, jako doposud, bude posilování sociálních vazeb v obci, zájem o seniory a podpora aktivního vyžití všech občanů naší obce.

Volte číslo 2, Krásné Lelekovice! Váš hlas pro vaši obec.