FUNGOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA

15.09.2022

Zastupitelstvo obce je velmi důležitý orgán. Na rozdíl od starosty, který vykonává svou funkci jako své zaměstnání a je za ni placen, ostatní členové zastupitelstva pracují bez nároku na odměnu a ve vlastním volném čase. Naše dojmy získané během osmi let působení v zastupitelstvu jsou smíšené. Na jedné straně oceňujeme ochotu lidí, kteří v zastupitelstvu sedí, na druhé straně však vidíme v některých případech pasivitu jednotlivých členů (i celých zřízených komisí).

Starosta je za výkon své funkce zodpovědný zastupitelstvu. Zastupitelstvo má velkou odpovědnost a úlohu, a k tomu, aby dobře fungovalo, je nezbytně nutné, aby jednotliví členové nepovažovali za vrchol svého snažení okamžik zvolení do zastupitelstva, ale aby se aktivně podíleli na jeho činnosti. Zastupitelstvo je díky pasivitě části členů často stavěno do druhořadé role, a to je špatně.

Při výběru kandidátů Krásných Lelekovic jsme proto na první místo postavili nikoliv deklarovanou ochotu pracovat, ale skutečně projevenou aktivitu v uplynulých letech. Věříme, že to při našem volebním úspěchu výrazně zvýší úroveň práce zastupitelstva i celého vedení obce.

Volte číslo 2, Krásné Lelekovice! Váš hlas pro vaši obec.