STOPA KRÁSNÝCH LELEKOVIC II.

19.09.2022

Během osmi let od zrodu Krásných Lelekovic jsme mimo jiné uspořádali 16 přednášek na různá zajímavá témata pro všechny. Mezi nejnavštěvovanější patřily ty s panem Zdeňkem Chlupem, bývalým kronikářem Lelekovic, o historii obce, cestovatelské přednášky, cyklus pořádaný za finanční podpory obce s rodinným terapeutem Jiřím Haldou. K poučným patřily také přednášky o dentální hygieně, zdravé výživě či sportování mládeže. 

Pro seniory jsme zorganizovali krátké výlety do slavných brněnských vil, do České televize. Iniciovali jsme uspořádání výstavy Moje země.

Několik posledních roků je zvykem po několikaleté odmlce vítat nové lelekovické občánky. Znovuobnovení této tradice vzešlo taktéž z iniciativy, opakovaných požadavků a počátečních přípravách ze strany Krásných Lelekovic. 

Volte číslo 2, Krásné Lelekovice! Váš hlas pro vaši obec.