STOPA KRÁSNÝCH LELEKOVIC I.

18.09.2022

Práce zastupitelstva a činnost obce není jen o investicích, financích a údržbě. Obec by se měla zajímat o veškeré aspekty života svých obyvatel napříč věkovým spektrem. Kromě vybudování zázemí pro vyžití je to i podpora společenského života a sociálních vazeb. 

Krásné Lelekovice přišly s nápady na pořádání a s realizací akcí, které můžeme dnes označit za tradiční a život v obci si bez nich už nedovedeme představit. Jde především o Rozsvícení vánočního stromu, předvánoční setkání seniorů a zájezdy pro dříve narozené, kterých jsme už uspořádali devět. 

Senioři byli před příchodem Krásných Lelekovic vůbec opomíjenou skupinou obyvatel. Akce, s kterými Krásné Lelekovice přišly, přispěly k pozdější všeobecné podpoře projektů pro zpříjemnění života starších spoluobčanů. V době proticovidových opatření jsme také přišli s nápadem na vytvoření adventních balíčků seniorům s "lelekovickým" čajem a kalendářem s fotografiemi, které zaslali lidé do fotosoutěže Lelekovice 2018, již jsme také iniciovali. Věříme, že lelekovické kalendáře budou naše občany těšit i v nadcházejících letech.

Volte číslo 2, Krásné Lelekovice! Váš hlas pro vaši obec.