STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ROZPOČET OBCE

17.09.2022

Když jsme před osmi lety poprvé zasedli v zastupitelstvu obce, s překvapením jsme zjistili, že obec nemá seriózně připravenou Strategii rozvoje obce, a že proces přípravy rozpočtu se tedy nemá o co opřít. Velkou část našeho úsilí jsme proto soustředili právě na tuto oblast. Podařilo se nám dosáhnout toho, že Strategie rozvoje obce byla připravena a schválena na období 2016-2021. Dnes má obec další strategii rozvoje, na období 2022-2027. 

Do strategie byly postupně zařazeny investiční akce, které již proběhly (výstavba nové hasičky, vybudování fotbalových šaten a zázemí, přístavba školy, nadstavba nad obchodem, rozšíření mateřské školy, opravy některých komunikací, intenzifikace ČOV), které probíhají (rekonstrukce jídelny ve škole, výstavba vyhlídky na Pasekách) nebo se teprve připravují (nový ekodvůr, úprava obecního úřadu, vybudování tréninkového hřiště). Považujeme to za velký úspěch. 

Naším cílem přesto zůstává podílet se na ještě lepší úrovni rozpočtového procesu a zavedení finančního managementu prostředků obce, který doposud více méně chybí. S ohledem na velikost rozpočtu a aktuální úspory obce je možné, že příští zastupitelstvo bude během svého působení rozhodovat o tom, jak vynaložit prostředky přesahující 150 mil korun. Je to velká zodpovědnost vůči obci a voličům.

Volte číslo 2, Krásné Lelekovice! Váš hlas pro vaši obec.