VOLBY 2014

Komunální volby v roce 2014 a následující volební období se staly příležitostí, jak změnit tvář Lelekovic.

Po mnohaletém šetření na budování splaškové kanalizace a po jejím úspěšném zbudování, bylo načase zaměřit se mimo jiné na vylepšení veřejného prostranství - jeho údržbu a výsadbu zeleně. Chodníky byly zarostlé, sekání nepravidelné. Jeden zaměstnanec starost o tak velkou obec nemohl zastat.

Zkrášlení obce byl hlavní impuls pro založení Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva - Krásných Lelekovic.

Ve volbách jsme získali dva mandáty. Naši kandidáti nebo sympatizanti našli místa v komisích stavební, informační, finanční, sociální, v nově vzniklé komisi pro obec krásnější.

Po volbách jsme se kromě zkrášlování obce zaměřili na pořádání přednášek pro všechny. Na těch jsme si uvědomili nedostatek akcí a péče o naše starší spoluobčany a postupně se naše snažení orientuje na ně.