VOLBY 2018

PRO OBEC KRÁSNĚJŠÍ

Naše heslo z minulých voleb zůstává stále aktuální.

Chceme se spolupodílet na tvorbě krásnějších Lelekovic.

Naším cílem je otevřené zastupitelstvo, které důsledně informuje obyvatele Lelekovic, naslouchá jejich návrhům a které zodpovědně a efektivně spravuje naši krásnou obec.

PROGRAM

Našimi prioritami jsou, stejně jako v minulém volebním období:

 • zkrášlování Lelekovic
 • podpora sociálních vazeb v obci a podpora aktivního života seniorů
 • dlouhodobé plánování rozvoje a chodu obce
 • informovanost obyvatel
 • podpora smysluplných a dobře připravených investičních akcí.

ZKRÁŠLOVÁNÍ LELEKOVIC

 • Chceme podpořit kompletní rekonstrukci průtahu obcí včetně uložení elektřiny do země a zavedení bezdrátového rozhlasu, s maximem parkovacích míst, jednotnými chodníky, upravenými zastávkami, zídkami. Půjde o velkou investici, která si při realizaci vyžádá velkou trpělivost nás všech.
 • Budeme vyhledávat místa pro možnou výsadbu veřejné zeleně, při starosti o stávající okrasnou výsadbu bychom rádi prosadili pravidelnou odbornou údržbu. V neposlední řadě chceme pokračovat v plánování práce při údržbě obce.
 • Ke svépomocnému čištění komunikací je potřeba přidat několikrát ročně čištění průtahu obcí výkonnými vozy Technických služeb Kuřim.

PODPORA SOCIÁLNÍCH VAZEB V OBCI A AKTIVNÍHO ŽIVOTA SENIORŮ

 • Rádi bychom vytvořili aktivní a fungující sociálně kulturní komisi nebo výbor, který bude aktivně plánovat dění v obci. Bude spolupracovat s občanskými iniciativami a spolky. Bude pokračovat v celoobecních akcích Rozsvícení vánočního stromu, Vítání občánků, podporovat sportovní akce.
 • Chceme pokračovat v aktivitách pro naše seniory, jako jsou zájezdy za poznáním či kulturou, přednášky. V případě zájmu pak budeme pomáhat zajistit služby seniorům, včetně právní pomoci.

DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE A CHODU OBCE

 • Jsme pro zodpovědné plánování investic na vzdálenější i nejbližší období dle finančních možností obce a s ohledem na provozní náklady spojené s fungováním nově vybudovaných staveb.
 • Velmi důležitá je pro nás i pečlivá příprava rozpočtu obce na jednotlivé roky, kde bychom chtěli prosadit vyšší částku na sociální a kulturní činnost obce a údržbu zeleně a veřejných prostranství.

INFORMOVANOST OBYVATEL

 • Našim cílem je udržet minimálně stejnou kvalitu webových stránek a zpravodaje, který bychom chtěli rozšířit o podrobnější informace ze zasedání zastupitelstva. Dále rozvíjet už zavedené elektronické služby občanům, jako je zasílání e-mailů a SMS.
 • V minulém období se nám nepodařilo vydávat ročenky obce, o což bychom se chtěli zasadit v následujícím volebním období.

PODPORA ROZPRACOVANÝCH SMYSLUPLNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ

 • nový ekodvůr s komunitní kompostárnou
 • nová hasička
 • škola, školní družina, kuchyň a jídelna
 • oprava komunikací a mostů
 • průtah obcí s maximem parkovacích míst, jednotnými chodníky, upravenými zastávkami, zídkami