ŽIVOT V OBCI

Během volebního období 2018–2022 proběhlo několik větších investičních akcí. Starosta spolu se zastupiteli se zasloužili o výstavbu nových šaten na fotbale, přístavbu školy se dvěma třídami, nové hasičské zbrojnice. Byly opraveny místní komunikace Zahumení, Koretina a připravuje se projekt na opravu U Vápenice.
Proběhla oprava rozhledny na Babím lomu. 

V roce 2022 bude zahájena výstavba nového ekodvora a zázemí pro údržbu obce, parkoviště u hasičky, na které naváže oprava komunikace K Hasičce. Dále se připravuje projekt pro opravu obecního úřadu – vybudování výtahu, klubovny v místě současného prostoru pro údržbu a posezení v závětří obecního úřadu. 

V obci došlo k mnoha dalším drobným vylepšením života. Za všechna jmenujme alespoň – WC a mlžítko na hřišti u hasičky, zástěny kontejnerových stání, stezka kolem Ponávy...

Rekonstrukce fotbalových šaten v areálu na Poňavě.

Přístavba základní školy

Nová hasička