NAŠE POSTŘEHY

V předchozích textech jsme Vám chtěli představit Krásné Lelekovice, jejich kandidáty a především práci, která za námi je.

Zastupitelstvo, které vzejde z letošních komunálních voleb, bude muset při své činnosti vycházet ze schválených dokumentů - Strategie rozvoje obce, Strategie odpadového hospodářství a dalších. Dle těchto schválených dokumentů tedy obec postaví nejen ekodvůr a vyhlídku na Pasekách, které se začnou budovat již během několika týdnů, ale i...

Nadcházející volby budou třetími volbami, ve kterých Krásné Lelekovice kandidují do zastupitelstva. Napoprvé jsme získali dva zastupitele, napodruhé čtyři zastupitele. Letos jsou naše ambice ještě vyšší.

Během osmi let od zrodu Krásných Lelekovic jsme mimo jiné uspořádali 16 přednášek na různá zajímavá témata pro všechny. Mezi nejnavštěvovanější patřily ty s panem Zdeňkem Chlupem, bývalým kronikářem Lelekovic, o historii obce, cestovatelské přednášky, cyklus pořádaný za finanční podpory obce s rodinným terapeutem Jiřím Haldou. K poučným patřily...

Práce zastupitelstva a činnost obce není jen o investicích, financích a údržbě. Obec by se měla zajímat o veškeré aspekty života svých obyvatel napříč věkovým spektrem. Kromě vybudování zázemí pro vyžití je to i podpora společenského života a sociálních vazeb.

Když jsme před osmi lety poprvé zasedli v zastupitelstvu obce, s překvapením jsme zjistili, že obec nemá seriózně připravenou Strategii rozvoje obce, a že proces přípravy rozpočtu se tedy nemá o co opřít. Velkou část našeho úsilí jsme proto soustředili právě na tuto oblast. Podařilo se nám dosáhnout toho, že Strategie rozvoje obce byla připravena a...

V Lelekovicích působí řada organizací a spolků, které jsou důležitou součástí života obce. Jsou případy, kdy však spolupráce a komunikace mezi nimi není dobrá a už vůbec není systematická. Jeden příklad za všechny: Největší akcí v Lelekovicích jsou Václavské hody. Jejich příprava a konání vyžaduje mimo jiné aktivní spolupráci Sokola, obce a...

Zastupitelstvo obce je velmi důležitý orgán. Na rozdíl od starosty, který vykonává svou funkci jako své zaměstnání a je za ni placen, ostatní členové zastupitelstva pracují bez nároku na odměnu a ve vlastním volném čase. Naše dojmy získané během osmi let působení v zastupitelstvu jsou smíšené. Na jedné straně oceňujeme ochotu lidí, kteří v...